logo

Tworzenie własnych wstęg i zakładek do Office 2007

Mamy już oficjalną wersję RTM nowego Office, dzisiaj pojawiła się oficjalna wersja .NET Framework 3.0 (którego składnik – Workflow Foundation jest wykorzystywany przez Office SharePoint Server 2007 oraz Windows SharePoint Services 3.0 do tworzenia obiegu dokumentów – o tym napiszemy wkrótce). Mamy też już dodatek VSTO SE (Visual Studio Tools for Office Second Edition). VSTO SE pozwala tworzyć rozszerzenia do aplikacji pakietu Office 2007. Tymi rozszerzeniami są w szczególności nowe własne wstęgi (tzw. Ribbons) oraz zakładki (tzw. task panes). Możliwa jest też modyfikacja samego dokumentu. VSTO zawiera specjalne dodatki do Visual Studio 2005 pozwalające tworzyć rozszerzenia do wszystkich ważniejszych aplikacji nowego Office 2007. Rozszerzenia mogą być tworzone na poziomie aplikacji oraz dokumentu – oznacza to, że kod C# lub VB powodujący wyświetlenie konkretnego przycisku, paska może być dystrybuowany w formie biblioteki dll razem z dokumentem (istnieją jednak lepsze sposoby na dystrybucję tej biblioteki – może być ona np. automatycznie pobierana z serwerów firmy). Rozszerzenia na poziomie dokumentu są szczególnie ciekawe ponieważ pozwalają dodać właściwie ograniczone tylko możliwościami samego .NET Framework funkcjonalności do konkretnych typów dokumentów Office2007. Dodatek VSTO możemy zainstalować do pakietów Visual Studio 2005 w wersjach:

  • Visual Studio 2005 Professional
  • Visual Studio 2005 Team Suite
  • Visual Studio 2005 Team Edition for Software Architects
  • Visual Studio 2005 Team Edition for Software Developers
  • Visual Studio 2005 Team Edition for Software Testers
  • Visual Studio 2005 Tools for the Microsoft Office System

Jednak w przypadku tej pierwszej (Professional) musimy się liczyć z tym, że nie będą dostępne dla nas funkcje rozszerzające pakiet Office na poziomie dokumentów. Co ciekawe działały one w wersjach testowych (CTP), które to wersje niestety znikły już ze stron download.microsoft.com Dodam, że warto przetestować funkcjonalności dostępne na poziomie dokumentów bo już po samym uruchomieniu takiego projektu w Visual Studio możecie zrobić jedno wielkie WOOW! (widząc jak ładnie MS Office 2007 zagnieździł się w Visual Studio – uwaga potrzebny porządny sprzęt)

Linki:


Łukasz Skłodowski - więcej informacji

Architekt rozwiązań SharePoint oraz kierownik projektów z ponad 10-letnim doświadczeniem. Właściciel firmy Mavsystem i autor bloga officesystem.pl  0 KOMENTARZY
OfficeSystem.pl
Loading Facebook Comments ...