logo

BASICS: Instalacja Windows SharePoint Services krok po kroku

Dzisiejszego dnia rozpoczynamy nowy cykl artykułów zatytułowanych „BASICS”. Będziemy na łamach tego cyklu publikować instrukcje dotyczące instalacji i konfiguracji oprogramowania, na którym bazujemy. Nasz nowy dział rozpoczynamy od instalacji SharePoint Servcies 3.0 w systemie Windows Server 2003.

Krok 1: Przygotowanie systemu

Chcąc zainstalować SharePoint Services musimy mieć już odpowiednio skonfigurowany system. Konieczne jest by uruchomiony był IIS 6.0 (Internet Information Services) z usługami SMTP(Simple Mail Transfer Protocol) oraz WWW (World Wide Web service). Wymagane jest również zainstalowanie .NET Framework 3.0. Po skonfigurowaniu serwera możemy rozpocząć instalację.

Krok 2: Wybór odpowiedniej wersji SPSa

Warto zastanowić się przez chwilę jaką wersji SharePointa chcemy zainstalować na swoim serwerze. Wybór ten powinien być podyktowany naszymi potrzebami. Jeśli docelowo chcemy korzystać z anglojęzycznej wersji portalu lub też tworzyć witrynę w kilku językach warto zainstalować wersję anglojęzyczną z SP1. Warto też zainstalować także dodatkowe języki, które chcielibyśmy zainstalować na tym portalu, np. Polski, SP1 dla wersji polskojęzycznej. W sytuacji gdy inne języki są nam zbędne warto zainstalować od razu wersję polskojęzyczną z SP1.

Krok 3: Intalacja

W pierwszym kroku instalacji wybieramy rodzaj instalacji:

Mamy w tym kroku instalacji do wyboru dwie opcje: serwer Fronted i Autonomiczny. Serwer autonomiczny będzie działał na specjalnie tworzonej bazie danych SQL (głównie ze względu na to rozwiązanie odradzamy tej instalacji, znaczni prościej skorzystać z darmowej bazy MS SQL Express) oraz nie będzie zezwalał na późniejsze tworzenie farmy serwerów. Opcja Fronted pozwala na stworzenie nowej bazy lub podpięcie usługi do już istniejącej i przede wszystkim pozwala na tworzenie farmy serwerów. Dalsza instrukcja będzie dotyczyć właśnie serwera Fronted. Po wybraniu przycisku Zainstaluj teraz zainstalują się składniki danego typu usługi.

Po zakończeniu instalacji pojawi się komunikat o sukcesie oraz możliwość uruchomienia kreatora konfiguracji Sharepoint Servcies. Zaznaczamy tą opcję oraz wybieramy przycisk Zamknij.

Krok 4: Konfiguracja

W pierwszym, informacyjnym oknie kreatora wybieramy przycisk Dalej:

Pojawi się komunikat informujący o uruchomieniu usług czasomierza SharePointa oraz administracji SharePointem oraz o restarcie IISa podczas dalszej konfiguracji. Akceptujemy wybierając Tak.

 

Kolejnym krokiem będzie wybór pomiędzy łączeniem się z farmą serwerów posiadających wspólną konfigurację SharePointa lub też utworzenie nowej dla naszej usługi. W naszym wypadku wybieramy tą drugą opcję.

Następnie definiować będziemy dane potrzebne do połączenia się bazą danych. Konieczne jest podanie nazwy serwera baz danych, opcjonalnie można zmienić nazwę tworzonej bazy dla SharePointa oraz konieczne jest podanie nazwy użytkownika (DOMENAUSERNAME) wraz hasłem za pomocą którego usługa SharePoint Services będzie mogła się łączyć z bazą SQL.

W nowym oknie można (do czego zachęcamy) zdefiniować port, na którym będzie działać usługa administracji SharePointem oraz metodę uwierzytelniania. Można wybrać pomiędzy NTLM a Kerberosem. Więcej o zaletach i wadach obu rozwiązań możecie przeczytać tutaj. My wybraliśmy NTLM.

Po wybraniu tych opcji następuje konfiguracja usługi SharePoint Services. Ostatnie okno prezentuje podsumowanie naszej konfiguracji:

Jak widać instalacja SharePoint Services nie jest trudnym zadaniem. Zachęcamy jednak przed rozpoczęciem do zaznajomienia się również z tym dokumentem:

Getting Started with Windows SharePoint Services 3.0


Szymon Bochniak - więcej informacji

Szymon jest doświadczonym administratorem SharePoint, właścicielem firmy SharePoint 4 Busiess oraz autorem bloga sharepointblog.pl  2 KOMENTARZY
OfficeSystem.pl
Loading Facebook Comments ...