logo

BASICS: Wdrażanie SharePoint Services

W poprzednim wydaniu BASICS dotyczącym SharePointa opisaliśmy cały proces instalacji tej usługi w systemie Windows Server. Jednak sama instalacja usługi SharePoint Services nie doprowadzi do jej uruchomienia. Konieczne jest jeszcze stworzenie i skonfigurowaniu puli aplikacji oraz zbioru witryn. Konfigurację to możemy wykonać w automatycznie stworzonej witrynie Administracja centralna programu SharePoint 3.0. Można ją uruchomić otwierając Narzędzia administracyjne w menu START lub też wpisując w przeglądarce adres witryny SharePointa z odpowiednio zdefiniowanym portem w formacie: http://adres_witryny:PORT

Konfigurację rozpoczniemy od stworzenia nowej, webowej aplikacji. W tym celu Centralnej administracji otwieramy zakładkę Zarządzanie aplikacjami a następnie Tworzenie lub rozszerzanie aplikacji sieci Web . W oknie tym wybieramy przycisk Utwórz nową aplikację sieci Web. Wyświetlony zostanie formularz dodawania nowej aplikacji webowej. W dużej części jest on już uzupełniony. Warto za to zatrzymać się przez chwilę nad sekcją Konfiguracja zabezpieczeń.

Warto w miejscu tym wybrać dokładną konfigurację dostępu oraz autoryzacji do SharePointa. Można w miejscu tym wybrać pomiędzy uwierzytelnianiem NTLM a Kerberosem, zezwolić na dostęp anonimowy (opcja przydatna podczas tworzenia witryny internetowej) oraz wybrać szyfrowany dostęp do witryny poprzez SSL. Kolejnym ważnym elementem, którego nie należy postawiać na etapie domyślnej konfiguracji jest Pula aplikacji.

W miejscu tym konieczne jest nazwy użytkownika oraz jego hasła. Ważne jest by użytkownik ten miał wystarczające prawa zdefiniowane w bazie MS SQL by zapisywać i odczytywać z niej dane. Ostatnią ważną opcją jest wybór restartu usługi IIS. Można go wykonać automatycznie poprzez proces kreowania aplikacji SharePointa lub wykonać go ręcznie (opcja zalecana) po jego zakończeniu. Można to wykonać poprzez polecenie iisreset wpisane w liście komend.

Po stworzeniu aplikacji Web dla SharePointa konieczne jest dodanie nowego zbioru witryn. Czynność tą również wykonamy z sekcji Zarządzanie aplikacjami. Wybieramy następnie Tworzenie zbioru witryn. Ponownie mamy przed sobą formularz. Częściowo jest on również uzupełniony. Najważniejszymi elementami, na które należy zwrócić uwagę są wybór utworzonej aplikacji SharePointa.

Drugim elementem, którego nie należy przeoczyć jest wybór administratorów witryny.

Po dodaniu nowego zbioru witryn możemy rozpocząć pracę z SharePointem.


Szymon Bochniak - więcej informacji

Szymon jest doświadczonym administratorem SharePoint, właścicielem firmy SharePoint 4 Busiess oraz autorem bloga sharepointblog.pl  0 KOMENTARZY
OfficeSystem.pl
Loading Facebook Comments ...