logo

Trzy sposoby na włączenie zdalnego pulpitu

O przydatności zdalnego pulpitu w systemach Windows XP czy też Servers nie trzeba chyba nikogo zapewniać. Każdy administrator chcąc zdalnie pracować na jakimś urządzeniu musi skorzystać z tego wbudowanego w systemy Microsoftu narzędzia. W dzisiejszym artykule opiszemy trzy sposoby na włączenie tego narzędzia.

 1. Metoda „okienkowa” Pierwszą, najprostszą metodą na uruchomienie tej usługi na komputerze jest zwykłe włączenie go w komputerze. Chcąc to zrobić należy otworzyć Właściwości systemu i wybrać zakładkę Zdalny. W oknie tym widać, że wystarczy zaznaczyć opcję Zezwalaj użytkownikom na zdalne łączenie się z tym komputerem.

  Następnie należy dodać użytkowników, którzy będą mieli udostępnioną taką usługę. Należy pamiętać, że gdy dodajemy użytkowników lokalnych, aby mogli korzystać z zdalnego pulpitu muszą posiadać zdefiniowane hasło do logowania.

 2. Group PolicyGdy chcemy usługę zdalnego pulpitu uruchomić lokalnie na większej liczbie stanowisk podłączonych do domeny Windows Server 2003 prowadziłoby do dużej straty czasu. Warto więc ten proces zdalnie zautomatyzować. Użyć do tego należy przede wszystkim zasad Group Policy. Uruchomiamy Group Policy Object Editor (Uruchom: gpedit.msc). Otwieramy ścieżkę: Computer Configuration -> Administrative Templates -> Windows Components -> Terminal Services. W tej lokalizacji należy następnie włączyć wartość: Allow users to connect remotely using Terminal Services. Dzięki tej zmianie włączymy dla całej grupy możliwość zdalnego zarządzania.

   

 3. Rejestr systemowyJeżeli jesteśmy połączeni w jednej sieci lokalnej z komputerami, na których chcemy uruchomić usługę Remote Desktop i z jakichś przyczyn nie chcemy tej usługi włączać poprzez Group Policy możemy użyć rejestru systemowego. Chcąc to zrobić zdalnie musimy posiadać uprawnienia administratora domeny. Uruchamiamy rejestr systemowy (Uruchom: regedi) i w opcji Plik(File) wybieramy opcję Podłącz rejestr sieciowy(Connect Network Registry).

  Następnie w nowo otwartym oknie wpisujemy nazwę komputera, z którego rejestrem chcemy się połączyć.

  Kolejnym krokiem jest w nowo wyświetlonym drzewie rejestru:

  jest odnalezienie następującej ścieżki: HKLMSYSTEMCurrentControlSetControlTerminal Server i zmiana wartości klucza fDenyTSConnection na liczbę 0. Dzięki tej zmianie włączymy tą usługę na danym komputerze.

 


Szymon Bochniak - więcej informacji

Szymon jest doświadczonym administratorem SharePoint, właścicielem firmy SharePoint 4 Busiess oraz autorem bloga sharepointblog.pl  1 KOMENTARZ
OfficeSystem.pl
Loading Facebook Comments ...