logo

Intalacja obługi PHP na IISie

Ostatnio stanąłem przed koniecznością uruchomienia prostej witryny opartej na PHP na serwerze Windows Serwer 2003 zaopatrzonym w IISa. Oczywiście standardowo skrypty PHP nie są obsługiwane poprzez Internet Information Services, można jednak to zmienić :) Temat jest w polskim Internecie dosyć szeroko opisany, pozwolę sobie jednak nieco powielić dostępne informacje zwracając uwagę na sytuację gdy na serwerze mamy już postawionego SharePointa. Jest to sytuacja o tyle charakterystyczna, że konieczne jest tu zachowanie domyślnych ustawień przypisanych do witryny SharePointa.

1. Pobranie pakietu PHP Zaczynamy więc od zainstalowania pakietu PHP. Można go pobrać z głównej strony projektu. Warto w tym miejscu zastanowić się, którą wersję PHP będziemy wykorzystywać. Więcej o nowych zastosowaniach PHP 5 w kontekście swojego poprzednika można przeczytać w tym artykule. W podjęciu decyzji powinna nam pomóc również informacja, że PHP w wersji 4 nie jest już wspierane. Wsparcie tego rozwiązania zakończyło się wraz z końcem ubiegłego roku. Pozostaje nam jeszcze wybór odpowiedniej paczki. Do wyboru mamy rozwiązanie posiadające instalator (jest możliwość wyboru automatycznej instalacji na IISie ) lub też spakowany zestaw plików. W sytuacji, gdy na naszym serwerze będzie dodatkowo działał SharePoint zalecamy wybrać opcję z archiwum zipa. Pozwoli to dowolną konfigurację tego rozwiązania oraz pełną świadomość dokonywanych zmian.

2. Konfiguracja PHP Po pobraniu zestawu na dysk serwera konieczne jest jego rozpakowanie (domyślnie C:php). Po rozpakowaniu uzyskamy dostęp do wszystkich plików. Następnie konieczne jest skopiowanie następujących plików:

  • C:phpphp4ts.dll do folderu C:phpsapi
  • C:phpphp.ini-recommended do folderu C:Windows

Po wykonaniu kopii powyższych plików otwieramy lokalizację C:Windows a następnie zmieniamy nazwę pliku php.ini-recommended na php.ini. W tym miejscu warto skonfigurować działanie PHP poprzez edycję tego pliku. Jako, że specjalistą tego tematu nie jestem odsyłam do lektury dwóch artykułów. Pierwszy opisuje możliwości konfiguracyjne drzemiące w php.ini. Drugi art udostępniony na stronie wss.pl zwraca uwagę na najważniejsze elementy związane z połączeniem IISa z PHP. Zalecam lekturę i indywidualną konfigurację obsługi PHP.

3. Konfiguracja IISa Posiadając już skonfigurowaną obsługę skryptów php przechodzimy do konfiguracji IISa. Otwieramy konsolę zarządzania IISem. Skrót do niej znajduje się w Narzędziach Administracyjnych lub też wywołać można ją z lokalizacji %SystemRoot%system32inetsrviis.msc. Naszym oczom ukaże się panel zarządzania usługą Internet Information Services.

W kolejnym kroku dodamy rozszerzenie .php do obsługiwanych przez IISa formatów plików. W tym celu wybieramy Web Services Extensions. W nowo wyświetlonym oknie wybieramy przycisk Add new web service extension… oraz w oknie dodawania rozszerzenia podajemy nazwę PHP oraz ścieżkę C:phpsapiphp4isapi.dll oraz zezwalamy na jego użycie zaznaczając Set extension status to Allowed.

Po dodaniu formatu PHP do grupy obsługiwanych musimy stworzyć stronę dla naszej aplikacji. Wybieramy katalog Web Sites a następnie poprzez PPM wybieramy opcję New oraz New Site. Uruchomi się bardzo prosty kreator dodawania nowej witryny. W pierwszym kroku możemy dodać opis strony, w kolejnym wyświetli się następujący ekran:

W miejscu tym możemy przypisać jedną z domen do tej witryny lub też zdecydować, którym porcie będzie udostępniona. Następnie musimy zdecydować o lokalizacji folderu na dysku lokalnym, w którym serwer IIS będzie poszukiwał plików do generacji strony. Konieczne jest też wybranie uprawnień dla tej witryny dotyczących uruchamiania skryptów oraz poziomie dostępu do plików. Po wybraniu tych opcji kreator kończy pracę i utworzona zostaje nowa witryna. Jedyne co pozostaje to wybrać nową witrynę PPM oraz otworzenie jej właściwości poprzez Properties. W nowym oknie możemy zmienić wszystkie właściwości witryny, także te które definiowaliśmy w kreatorze. Jednak by uruchomić php w pełni należy otworzyć zakładkę Documents i poprzez przycisk Add dodać nazwy plików poszukiwanych jako startowe dla tej witryny. Warto w tym miejscu dodać oczywiście nazwę index.php.

Po tak dokonanej konfiguracji mamy pewność, że konfiguracja dotycząca obsługi PHP w żaden sposób nie przeszkadza na równoczesne korzystanie z SharePointa.


Szymon Bochniak - więcej informacji

Szymon jest doświadczonym administratorem SharePoint, właścicielem firmy SharePoint 4 Busiess oraz autorem bloga sharepointblog.pl  0 KOMENTARZY
OfficeSystem.pl
Loading Facebook Comments ...