logo

Zmiana aliasu do zbioru witryn w SharePoint Services

Dzisiejszego dnia mamy małą, acz przydatną poradę. Mianowicie przyjrzymy się dziś adresom witryn znajdujących się w innym niż w standardowym zbiorze witryn. Ich adres ma następującą strukturę http://ADRES_ROOT/sites/ADRES_WITRYNY/. Budowa tego adresu jest bardzo prosta: po adresie korzenia pojawia się słowo sites a następnie adres danej witryny. Jest jednak możliwość zamiany tego słowa na inne, a także stworzenia kilku aliasów mogących występować przed adresem danego zbioru witryn. Chcąc dodać nowy alias otwieramy Centralną Administrację SharePoint’a oraz wybieramy zakładkę Zarządzanie aplikacjami. W tym miejscu należy wybrać opcję Definiuj zarządzane ścieżki. W tym miejscu mamy możliwość dodawania nowych aliasów.

Wystarczy więc, że dodamy tu nowe aliasy o charakterze „Dołączenie przez symbol wieloznaczny” a następnie w oknie tworzenia kolekcji witryn mamy możliwość wyboru pomiędzy stworzonymi aliasami.


Szymon Bochniak - więcej informacji

Szymon jest doświadczonym administratorem SharePoint, właścicielem firmy SharePoint 4 Busiess oraz autorem bloga sharepointblog.pl  0 KOMENTARZY
OfficeSystem.pl
Loading Facebook Comments ...