logo

Włączanie usługi wyszukiwania w SharePoint Services

W poprzednim poście opisaliśmy nieco możliwości opcji wyszukiwania w SharePoincie. Część z was mogło skusić się przetestować to rozwiązanie i uzyskać taki oto rezultat.

Jest to informacja niepokojąca bo pokazuje, że coś tutaj nie działa. Okazuje się bowiem, że domyślnie usługa wyszukiwania w SharePoint Services jest wyłączona. Chcąc korzystać z dobrodziejstwa wyszukiwania konieczne jest skonfigurowanie tej usługi oraz jej uruchomienie. W tym celu otwieramy Centralna Administrację SharePoint’a. W niej wybieramy Operacje, a następnie opcje Usługi na serwerze.

Wyświetli się nam okno z listą usług uruchomionych na serwerze. Przy Windows SharePoint Services — wyszukiwanie pomocy znajduje się adnotacja iż usługa jest zatrzymana. Wybieramy więc tą usługę dzięki czemu przechodzimy do okna konfiguracji.

Musimy tu uzupełnić następujące pola:

  • Konto usługi – musimy tu podać konto z Active Directory, na którym będzie działać usługa wyszukiwania. Nie można tu użyć wbudowanych (Buildin) kont. Najlepszym rozwiązaniem jest stworzenie dodatkowego konta specjalnie dla tej usługi.
  • Konto dostępu do zawartości – podobnie jak wyżej musi to być konto AD, tyle że tym razem musi mieć zdefiniowane uprawnienia do czytania całej zawartości bazy danych SharePointa.
  • Baza danych wyszukiwania – standardowo SharePoint sam wpisuje tu dane dotyczące bazy danych
  • Harmonogram indeksowania – w tym miejscu definiujemy jak często zmiany na witrynie mają być indeksowane dla wyszukiwania

Bardzo często konieczne jest również skonfigurowanie ustawień indeksowania w ustawieniach bazy danych. W celu skonfigurowania tej opcji otwieramy w Centralnej Administracji zakładkę Zarządzanie aplikacjami i wybieramy opcję Bazy danych zawartości. W tym miejscu wybieramy naszą bazę danych. Nowo wyświetlony formularz pozwala na wybór Serwera wyszukiwania, co czynimy.

Po zaindeksowaniu zawartości strony wyszukiwarka zacznie działać prawidłowo. Na koniec pragniemy wam polecić instalację dodatku Adobe iFilter, który pozwoli na indeksowanie plików formacie pdf i docelowo łatwe ich wyszukiwanie. Warto skorzystać z tego pluginu. Ściągnąć go można ze strony firmy Adobe.


Szymon Bochniak - więcej informacji

Szymon jest doświadczonym administratorem SharePoint, właścicielem firmy SharePoint 4 Busiess oraz autorem bloga sharepointblog.pl  0 KOMENTARZY
OfficeSystem.pl
Loading Facebook Comments ...